thumbnail

1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

Poradnik, który Ci przekazujemy będzie pomocny w przyswajaniu wiedzy dotyczącej pojęć z zakresu bhp, zasad kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy a także w kształtowaniu umiejętności dostrzegania zagrożeń dla zdrowia lub życia, występujących na stanowisku pracy i ich skutecznego eliminowania lub ograniczania.


thumbnail

2. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej

Informatyka odgrywa obecnie zasadniczą rolę w posługiwaniu się informacją: w jej gromadzeniu, przechowywaniu, wyszukiwaniu, przetwarzaniu, wymianie i wykorzystywaniu. Tradycyjna wymiana informacji, tzw. komunikacja werbalna (za pomocą słów) i niewerbalna (za pomocą gestów) została więc wzbogacona o nowe możliwości związane z wykorzystaniem różnych usług dostępnych w sieciach komputerowych.
thumbnail

3. Organizowanie procesu pracy

Poradnik pomoże Ci ukształtować umiejętności komunikacyjne w rozmowie kwalifikacyjnej oraz zdobyć wiedzę z zakresu organizacji pracy, aktywnego poszukiwania pracy, planowania własnego rozwoju zawodowego. W materiałach znajdziesz zagadnienia dotyczące etyki zawodowej, komunikacji międzyludzkiej w środowisku pracowników informacji.
thumbnail

4. Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu projektowania stanowiska komputerowego i wykorzystania oprogramowania biurowego do przygotowania takich dokumentów, jak: tekst, arkusz kalkulacyjny i prezentacja multimedialna. Pomimo, iż program zawiera w tej jednostce modułowej treści związane z projektowaniem baz danych, tych treści nie ma w tym pakiecie, gdyż będą one szczegółowo omówione w pakietach kolejnych jednostek modułowych. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik zawiera jedynie najważniejsze informacje dotyczące technik biurowych. Podstawą do omówienia edycji dokumentów biurowych stał się pakiet Microsoft Office. Musisz jednak pamiętać, że specyfika pracy z innymi pakietami jest bardzo podobna. Biorąc pod uwagę, że z omawianymi treściami spotkałeś się już na zajęciach informatyki w gimnazjum i technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej, zawarte w materiale nauczania treści powinieneś traktować jako powtórzenie. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Nie przyzwyczajaj się do jednego oprogramowania. Jeśli masz taką możliwość porównaj możliwości kilku programów służących do wykonywania tych samych operacji. Pamiętaj, że w ciągu Twojego życia zawodowego będziesz musiał wielokrotnie dokonywać zmiany systemów operacyjnych, programów użytkowych i rozwiązań technologicznych. Informacje w dziedzinie informatyki szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te, które są związane ściśle ze sprzętem i konkretnym oprogramowaniem.

 
thumbnail

5. Stosowanie technik graficznych i multimedialnych

Poradnik będzie wspomagać Ciebie w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu pozyskiwania i przetwarzania cyfrowego grafiki, dźwięków i filmów. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś się zapoznać poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Celem poradnika nie jest omawianie
konkretnego narzędzia, ale wskazanie, jakimi możliwościami dysponują pewne grupy narzędzi informatycznych. Możesz sam dobrać dla siebie oprogramowanie i odnaleźć opisane w poradniku możliwości edycyjne. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Nie przyzwyczajaj się do jednego oprogramowania. Jeśli masz taką możliwość, porównaj kilka programów służących do wykonywania tych samych operacji. Pamiętaj, że w ciągu Twojego życia zawodowego będziesz musiał wielokrotnie dokonywać zmiany systemów operacyjnych, programów użytkowych i rozwiązań technologicznych. Informacje w dziedzinie informatyki szybko się dezaktualizują, zwłaszcza te, które są związane ściśle ze sprzętem i konkretnym oprogramowaniem.

 
thumbnail

6. Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera

Poradnik będzie Cię wspomagać w przyswajaniu nowej wiedzy i kształtowaniu umiejętności z zakresu architektury i działania zestawu komputerowego, doboru i konfiguracji jego elementów składowych. Zamieszczony materiał nauczania zawiera najważniejsze informacje dotyczące wymienionych zagadnień i wskazuje tematykę, z jaką powinieneś zapoznać się poprzez wyszukanie odpowiednich informacji we wskazanej literaturze. Poradnik nie prowadzi Cię za rękę, zawiera jedynie kompendium wiedzy na temat jednostki centralnej komputera. Biorąc pod uwagę, że z niektórymi omawianymi treściami spotkałeś się już na zajęciach informatyki w gimnazjum i technologii informacyjnej w szkole ponadgimnazjalnej, zawarte treści w materiale nauczania traktować powinieneś jako powtórzenie. Wykonanie zaproponowanych przykładowych ćwiczeń pomoże Ci ukształtować niezbędne umiejętności, wymagane programem kształcenia. Należy jednak pamiętać, że technologia informatyczna rozwija się w zawrotnym tempie, a zawarte w pakiecie informacje mogą ulec szybkiemu zdezaktualizowaniu. Istnieje więc potrzeba, abyś ukształtował w sobie potrzebę stałego uzupełniania wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

 
Content Manager: Karolina Stolarczyk. Obsługiwane przez usługę Blogger.